Ebook Đừng bao giờ đi ăn một mình: Phần 1 - Keith Ferrazzi

Cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình bao gồm những lời khuyên rất hữu ích của tác giả Ferrazzi để làm thế nào xây dựng một mối quan hệ và phát triển các mối quan hệ sâu sắc hơn, nhanh chóng hơn. Ferrazzi đã chia sẻ một triết lý tất yếu của cuộc sống - bạn không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ từ những người xung quanh bạn và ông cũng vạch ra những chiến lược để xây dựng kết nối dễ dàng hơn. Phần 1 của cuốn sách sẽ đưa người đọc tìm hiểu nội dung 17 chương với mong muốn giúp người đọc nắm được các cách thức và lý do mà tác giả đã sử dụng để kết nối với hàng ngàn người - những người mà ông giúp đỡ và họ cũng sẵn sàng giúp đỡ ông. Mời các bạn cùng tham khảo.