Ebook Dám thất bại - Billi P.S.Lim

Cuốn sách Dám thất bại là một quyển sách thực sự rất bổ ích với tất cả mọi người. Trước hết, tác giả đã đề cập về hoàn cảnh gia đình khá khó khăn và con đường đầy chông gai của ông trong việc học, có thăng trầm, có cả nụ cười và nước mắt. Nhưng qua tất cả ông đã chỉ ra cho người đọc những ý nghĩa rút ra từ chính cuộc sống của mình. Phần tiếp theo ông đã nói về những khó khăn ông gặp phải, những lời khuyên và tình huống với các nhân vật thật để khắc hoạ ý nghĩa thực sự mà họ nhận được sau khi vượt qua thất bại. Có thể nói đây là một quyển sách khác biệt - không bàn về thành công và những cách để đạt được thành công mà sẽ chỉ rõ cho bạn ý nghĩa thực sự mà thất bại mang đến và chính cách vượt qua thất bại sẽ định hình con người bạn. Đối với những ai đã từng cố gắng và đã từng thất bại, quyển sách này đứng về phía bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.