Ebook Đắc nhân tâm: Phần 2 - Dale Carnegie

Ebook Đắc nhân tâm truyền tải cho bạn đọc chìa khóa dẫn đến thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống chính là được lòng người. Sách trình bày cụ thể và chi tiết với những chỉ dẫn đạo người, để gây thiện cảm và dẫn dắt người khác,... những hướng dẫn ấy, qua thời gian, có thể không còn thích hợp trong cuộc sống hiện đại nhưng nếu người đọc có thể cảm và hiểu được những thông điệp tác giả muốn truyền đạt thì việc áp dụng nó vào cuộc sống trở nên dễ dàng và hiệu quả. Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến người đọc phần còn lại của sáu cách gây thiện cảm với người khác và 4 cách hướng người khác theo suy nghĩ của bạn như Không tranh cải, tôn trọng ý kiến người khác, thẳng thắn thừa nhận sai làm của mình, mật ngọt trong giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.