Ebook 7 thói quen để thanh đạt: Phần 1 - Stephen R. Covey

Cuốn sách 7 thói quen để thanh đạt là quyển sách có giá trị thực tiễn lớn lao mang lại cho chúng ta những kiến thức cơ bản về cách ứng xử đúng đắn, phương pháp làm việc hiệu quả. Đồng thời giúp người đọc nắm vững các tình huống xử lý tình huống một cách có cơ sở khoa học. Cuốn sách cũng đưa ra những quy tắc ứng xử tuyệt vời phù hợp với chân lý cuộc sống nên tạo được hiệu quả về mặt tâm lý dẫn đến thành công trong công việc và các mối quan hệ giữa con người. Phần 1 của cuốn sách truyền tải đến bạn đọc 3 thói quen để thành đạt: Tính chủ động, Lắng nghe và thấu hiểu, Ưu tiên những phần quan trọng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.