Bí quyết tìm nguồn lực của người tay trắng lập nghiệp - Bài 7: Những hình thức khai thác kinh doanh phổ biến

Video "Những hình thức khai thác kinh doanh phổ biến" trong khóa học Online "Bí quyết tìm nguồn lực của người tay trắng lập nghiệp" giúp chúng ta nhận biết nguồn lực cá nhân cũng như cách khai thác và tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài cho hoạt động khởi nghiệp của bản thân. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.