Bí quyết tìm nguồn lực của người tay trắng lập nghiệp - Bài 1: Định nghĩa đúng về tài sản

Video "Định nghĩa đúng về tài sản" trong khóa học Online "Bí quyết tìm nguồn lực của người tay trắng lập nghiệp" giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về nguồn lực có trong tay để tiến hành khởi nghiệp, tạo ra tài sản cho bản thân.. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.