Bí quyết tăng lương: Bài 12 - Nguyễn Trương Tuyến

Video " Mạnh dạn đưa ra sáng kiến và giải pháp cho mọi vấn đề" Thầy Tuyến trình bày các sáng kiến và giải pháp để phát triển và tăng doanh thu cho công ty. Đưa ra các giải pháp giúp sự gắn kết của đội ngũ trong công ty, năng cao hiệu quả công việc. Chúc các bạn có những phút nghe giảng thật thoải mái.