Daily Easy English Expression - Lesson: ~ is pathetic

Video "~ is pathetic" trong khóa học Online "Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng "~ is pathetic". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.