Daily Easy English Expression - Lesson: I'm broke

Video "I'm broke" trong khóa học Online "Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng "I'm broke". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.