Audio Kỹ năng sống: Ai lấy miếng pho mát của tôi - Spencer Johnson FULL

Ai lấy miếng pho mát của tôi là câu chuyện thuật lại những đổi thay liên tục diễn ra trong một mê cung nơi có 4 nhân vật thú vị luôn tất bật đi tìm những miếng pho mát cho mình, 2 chú chuột và 2 anh chàng tí hon trong câu chuyện là đại diện cho tính cách con người chúng ta: giản đơn và phức tạp, tích cực và tiêu cực và khi có sự thay đổi mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu chúng ta biết chấp nhận và thực hiện những điều đơn giản trước. Chúc các bạn có những bài học lý tưởng qua câu chuyện.