Ung thư biểu mô tuyến (Adenocarcinoma) vùng nối giữa thực quản - dạ dày: Kết quả điều trị phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện Việt Đức

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học và kết quả điều trị phẫu thuật của các ung thư biểu mô tuyến vùng nối dạ dày - thực quản theo phân loại của Siwert tại Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, bệnh viện Việt Đức.