Hiệu quả điều trị của phương pháp Cận tam châm trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động và tính an toàn của phương pháp điện châm theo công thức huyệt Cận tam châm trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp.