Ebook Xoa bấm huyệt bàn tay để phòng và trị bệnh: Phần 1 - Nguyễn Anh Vũ, Võ Kim Đồng (biên dịch)

Ebook Xoa bấm huyệt bàn tay để phòng và trị bệnh: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức tổng quát về bấm huyệt ở bàn tay, các huyệt thường dùng trong phép điều trị xoa bấm huyệt trên bàn tay, thủ pháp căn bản và qui trình thao tác của phương pháp xoa ấn huyệt trên bàn tay.