Bài giảng Viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm - TS. Quách Thị Cần

Bài giảng Viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm do TS. Quách Thị Cần biên soạn sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại cương bệnh, triệu chứng, chẩn đoán, tiến triển, biến chứng và cách điều trị đối với bệnh viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm.