Bài giảng Tuyến yên - ThS.BS. Nguyễn Phúc Hậu

Bài giảng Tuyến yên do ThS.BS. Nguyễn Phúc Hậu biên soạn cung cấp cho người học những hình ảnh về tuyến yên, đặc điểm, chức năng của tuyến yên, chức năng của các hormon giải phóng và ức chế, hormon phát triển cơ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.