Bài giảng Lý thuyết mắt: Đục thể thủy tinh - ThS. Nguyễn Phú Thiện

Bài giảng Lý thuyết mắt: Đục thể thủy tinh có nội dung trình bày đặc điểm dịch tể học đục thể thủy tinh, triệu chứng và các hình thái đục thể thủy tinh, tiến triển và biến chứng và cách điều trị.