Bài giảng Điều trị phẫu thuật viêm tụy mạn

Mời các bạn tham khảo bài giảng Điều trị phẫu thuật viêm tụy mạn sau đây để hiểu rõ hơn về định nghĩa, nguyên nhân, hướng xử trí, chỉ định phẫu thuật, hậu quả trên các cơ quan lân cận, chẩn đoán phân biệt với adenocarcinoma, can thiệp nối tắt, chỉ định cắt bỏ, can thiệp kiểu hỗn hợp, phẫu thuật Beger và một số kiến thức khác.