Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh lao phổi - BS. Nguyễn Quý Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh lao phổi gồm các nội dung sau: Đại cương, cơ chế sinh bệnh, hình ảnh học (lao sơ nhiễm trẻ em, lao sơ nhiễm người lớn, lao phổi, biến chứng của hang lao, các di chứng,  các dạng lao khác như u lao, lao kê, PQPV lao.  chẩn đoán phân biệt). Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.