Bài giảng Cánh tay - ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ

Bài giảng Cánh tay do ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức mô tả về cấu trúc cánh tay, lớp thần kinh cánh tay, mạch máu cánh tay, mô tả các cơ cánh tay,.... Mời các bạn cùng tham khảo.