• Bài giảng Bệnh thấp

    Bài giảng Bệnh thấp

    Sinh bệnh học của bệnh thấp, các đặc điểm lâm sàng của bệnh thấp, liệt kê các cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh thấp, chẩn đoán được một trường hợp bệnh thấp là những nội dung chính trong bài giảng "Bệnh thấp". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

     9 p pnt 28/09/2015 130 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số